Ştiri
 
Postul Mare - urcuşul duhovnicesc spre Sfintele Paşti
Adaugata:  2010-02-15 08:56:41
     Domnul Hristos arăta puterea postului de a alunga duhurile răutăţii şi ale întunericului,

Invierea Domnului 2010

atunci când le spunea ucenicilor Săi că „acest neam cu nimic nu poate ieşi, fără numai cu rugăciune şi cu post” (Marcu 9, 29). De aceea, Sfinţii Părinţi zic că postul este poarta, iar epitrahilul este uşa mântuirii. Adică prin poarta aceasta strâmtă de care vorbeşte Mântuitorul vor intra virtuţile sfinte în sufletul şi trupul omului, îmblânzindu-le şi sfinţindu-le, iar epitrahilul simbolizează spovedania, iertarea păcatelor. Sfântul Vasilie cel Mare spune că „atât de bătrână este porunca postului, încât ea este de o vârstă cu omul”.
     „Nu numai vremea postului - scria Sfântul Ioan Gură de Aur - ci şi amintirea lui poate să ne aducă foarte mari foloase. Şi după cum cei dragi ai noştri, nu numai dacă sunt de faţă, ci şi dacă ne vin în minte, ne umplu de multă bucurie, aşa şi zilele postului, şi slujbele, şi petrecerea simplă, şi toate celelalte bunătăţi care ne-au rodit din el ne veselesc din pomenirea lui. Dacă aducându-le în cuget pe toate acestea, ne aducem aminte de ele, mari roade vom dobândi şi în vremea de acum. Acestea vi le spun nu ca să vă silesc să postiţi, ci ca să vă înduplec să nu vă desfătaţi, nici să aveţi o dispoziţie lăuntrică ca a celor mai mulţi dintre oameni, dacă mai trebuie numiţi oameni cei care au o asemenea micime de suflet, încât, ca nişte scăpaţi din lanţuri şi de temniţă grea, zic unii către alţii: «Greu am mai străbătut marea postului». Alţii însă, mai slabi de cuget decât aceştia, se tem până şi pentru următorul Post al Paştilor.”
...citeste tot
Pastorală la Naşterea Domnului nostru, Iisus Hristos
Adaugata:  2010-01-07 07:08:19

Anul mântuirii 2009

Nasterea Domnului 2009

Iubiţilor fii duhovniceşti, întregului cin monahal şi tuturor credincioşilor dreptslăvitori

 

„Casa Efratului, cetate sfântă, a proorocilor mărire, împodobeşte-ţi casa
 întru care Cel dumnezeiesc Se naşte.”
(Minei pe Decembrie, stihiră la Vecernie).

 

     Astăzi este zi de mare praznic, este marea sărbătoarea a creştinismului, este „plinirea vremii” (Galateni 4, 4), cum o numea Sf. Apostol Pavel, când Dumnezeu S-a întrupat, chip de rob luând şi S-a născut din Fecioara Maria, pentru mântuirea neamului omenesc. Este praznicul proorocit de Sfinţii Prooroci ai Vechiului Testament, este împlinirea „zilelor când Sionul se va umple de mare cinste şi către el se vor îndrepta popoare multe ca să înveţe cuvântul Domnului” (Miheia 4, 1-3). Este o Taină a Tainelor, plănuită de Dumnezeu, mai înainte de veci, „ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere”,

...citeste tot
Prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Mina la mănăstirea din Roşiori
Adaugata:  2009-11-30 20:37:57
     Sfantul Mina
Marţi, 11/24 noiembrie 2009, mănăstirea cu obşte de călugări, din satul Roşiori, comuna Forăşti, judeţul Suceava, a îmbrăcat straie de sărbătoare în cinstea prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Mina, ocrotitor al acestui lăcaş.
     Incă de dimineaţă, curtea mănăstirii a devenit neîncăpătoare pentru numeroşii creştini care au venit să ia parte la Sfânta Liturghie oficiată de către Preasfinţiţii arhierei Ghenadie Băcăuanul...
...citeste tot
Sfânta Cuvioasă Parascheva - hramul Mănăstirii de maici din comuna Mitreni, sat Valea Roşie
Adaugata:  2009-10-29 13:15:23

    Sfanta Parascheva De cealaltă parte a României, în judeţul Călăraşi, mănăstirea cu obşte de maici Bunavestire din comuna Mitreni, satul Valea Roşie şi-a prăznuit, de asemenea, cel de-al doilea hram, închinat Cuvioasei Parascheva. Sfânta liturghie a fost săvârşită de către Preasfinţiţii arhierei Flavian Ilfoveanul şi Evloghie Sibianul, având alături preoţi de la Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti, dar şi din toată ţara.

    

...citeste tot
Sfânta Cuvioasă Parascheva, prăznuită la biserica din Iaşi
Adaugata:  2009-10-29 12:53:40

 

 

      Ziua de prăznuire a Sfintei Parascheva (14/28 octombrie) a adunat mulţimi de credincioşi în toate sfintele locaşuri ale Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, ce poartă hramul Cuvioasei, care este cea mai populară dintre sfinţii ale căror moaşte se află pe teritoriul României, recunoscută pentru puterea de a-i ajuta, prin rugăciunile ei, pe tineri, bătrâni, fecioare, mame, bolnavi sau săraci.  

...citeste tot
Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mitropolia Slatioara ©2007
 
XDigitalsSolutions