Ştiri
 
Decizia Sfântului Sinod din anul 1991, în legătură cu cazul episcopului Cozma Lăstun
Adaugata:  2010-07-22 01:47:17
       Deoarece cazul episcopului Cozma Lăstun suscită, chiar şi după aproape două decenii, foarte multe controverse şi aprecieri subiective sau deformate, vă prezentăm actul oficial ce cuprinde hotărârea Sfântului Sinod al B.O.S.V. din anul 1991, cu privire la situaţia enunţată mai sus
...citeste tot
Sfinţirea pietrei de temelie şi a crucilor bisericii din satul Pănceşti, comuna Sascut, judeţul Bacău
Adaugata:  2010-07-06 14:12:43

     În Duminica a patra după Pogorârea Sfântului Duh (22 iunie/5 iulie 2010), credincioşiiIPS Vlasie din satul Pănceşti, comuna Sascut, judeţul Bacău au avut bucuria de a fi părtaşi unui moment de referinţă în istoria sfântului locaş, ctitorit chiar de ei înşişi, închinat Adormirii Maicii Domnului şi Sfântului Ierarh Nicolae. Este vorba despre punerea pietrei de temelie şi sfinţirea crucilor pentru noua biserică a parohiei, mai mare şi mai impunătoare, ce va veghea de acum înainte asupra sufletelor iubitoare de Dumnezeu.
     De faţă au fost prezenţi Î.P.S. Mitropolit Vlasie, care a slujit împreună cu preasfinţiţii episcopi Teodosie Braşoveanul, Antonie Ploieşteanul, Iosif Botoşăneanul şi Dionisie Gălăţeanul, având alături un sobor de preoţi şi diaconi şi, desigur, pe părintele Vasile Amăriucăi, preotul paroh al bisericii din satul Pănceşti.

    Pentru ca bucuria aceastei frumoase zile de sărbătoare să fie deplină, şi ca o recunoaştere a realizărilor sale duhovniceşti şi gospodăreşti, părintele Vasile a fost ridicat la vrednicia de iconom stavrofor, primind crucea şi bederniţa din mâna î.P.S. Mitropolit Vlasie. 
     Istoria acestui sfânt lăcaş nu este una obişnuită, şi tocmai de aceea credem că merită a fi cunoscută. În anul 1939, credinciosul Constantin Vasilică, întors după o şedere de şase luni la Ierusalim şi Locurile Sfinte, a venit în ţară cu gândul de a ctitori o biserică ortodoxă, în care avea să se slujească după rânduiala străbună, adică după calendarul iulian. Râvna sa nu a întârziat să fie binecuvântată de însuşi Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul, pe vremea aceea arhimandrit. După multe încercări de construire, făcute cu mari riscuri, în condiţii de mare strâmtorare materială, şi aproape întotdeauna soldate cu eşecuri din pricina organelor locale, stârnite de preoţii de stil nou din zonă, se reuşeşte ridicarea unei biserici, ce va fi sfinţită la 11 noiembrie 1956, cu binecuvântarea Arhiepiscopului Galaction Cordun, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi, de către P.S. episcop Evloghie Oţa şi arhimandritul Meftodie. Bineînţeles că toate aceste clipe de bucurie au fost umbrite de arestarea credincioşilor Vasile Dumitru, Constantin Vasile Ichim, Bou Ion şi Gheorghe Verbuţ, pentru pricina de a fi ajutat la ridicarea sfântului lăcaş...

...citeste tot
Prăznuirea Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul
Adaugata:  2010-07-02 09:24:37

Slătioara, 15/28 iunie 2010 Sfantul Glicherie Marturisitorul Slatioara

     Ziua luminată a prăznuirii Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul a fost, şi în acest an, prilej de bucurie duhovnicească pentru mii de oameni, sosiţi din toate colţurile ţării, pentru a participa la frumoasele slujbe, săvârşite cu acest prilej. Sărbătoarea a început încă din ajun, cu slujba Privegherii, săvârşită de întreg soborul arhiereilor Sinodului B.O.S.V., avându-l în frunte pe Înalt Preasfinţitul Vlasie Mogârzan. După rânduiala acestor prilejuri de sărbătoare ale Mitropoliei...

...citeste tot
Replica Episcopului Sofronie Suceveanul la adresa articolului „Noua conflagraţie stilistă blogală”
Adaugata:  2010-04-16 19:26:54

semnat de părintele arhimandrit Mihail Stanciu,stareţ al Mănăstirii Antim din Bucureşti - 

 

 

Pentru cei au luat cunoştinţă de agresivitatea recentă, îndreptată împotriva Bisericii noastre, dar nu cunosc substraturile şi motivul acesteia, trebuie ştiut că ea se datorează unor conferinţe din Postul Mare, susţinute în oraşele Beiuş şi Oradea (partea I, II, III), de către D-l Danion Vasile, un cunoscut teolog din B.O.R., în care s-a discutat poate pentru prima dată după anul 1924, la nivel public, în mod atât de deschis, despre drumul greşit pe care se află Biserica de stil nou din România. Fără a pleda pentru aderarea credincioşilor de stil nou la Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România, respectivul teolog conferenţiar a prezentat totuşi principalele lipsuri ale calendarului de stil nou, expunând condiţiile istorice în care s-a făcut această schimbare necanonică, precum şi sfintele canoane şi anatemele sub care se află Bisericile ce au îndrăznit să facă aceste inovaţii în materie de credinţă. În premieră, s-a discutat în mod public şi despre unele lucruri ştiute de foarte puţini, şi anume despre faptul că aşa-numiţii „stâlpi ai Ortodoxiei”, adică mult-invocaţii părinţi Cleopa sau Ioanichie Moroi (care au tunat şi fulgerat împotriva stiliştilor) au dus o viaţă departe de ceea ce se scrie astăzi despre ei. Aceste lucruri sunt ascunse cu grijă, tocmai de către cei ce dau cu piciorul în Sfinţii Părinţi, preferând să dea crezare propovăduirii mincinoase a unor simpli muritori, fie ei chiar şi… „stâlpi ai Ortodoxiei”, despre care nici măcar nu suntem siguri că s-au mântuit. Nu vom intra în amănunte, fiindcă cei ce doresc să asculte, pot găsi pe internet această înregistrare.

...citeste tot
PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI, Anul mântuirii 2010
Adaugata:  2010-03-31 22:12:25

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI

IPS VLASIE

 

- Anul mântuirii 2010 -

Iubiţilor fii duhovniceşti, întregului cin monahal şi tuturor credincioşilor dreptslăvitori

HRISTOS A ÎNVIAT!

 

      La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul (Ioan 1,1).
Când totul se umple de lumina Învierii lui Hristos şi cerurile se unesc cu pământul în proslăvirea Biruitorului morţii, Evanghelia ne vesteşte cine este El, care prin graiul Evanghelistului zice : „La început era Cuvântul”. Prin sintagma „la început” Sfântul Evanghelist Ioan a arătat acel început fără de început, adică pe Dumnezeu Tatăl, iar prin forma verbală „era” arată că nu a fost niciodată o vreme când Fiul lui Dumnezeu să nu fi fost, căci din veac El s-a născut din Tatăl, şi împreună cu Tatăl rămâne în veac. Precum nu s-a văzut raza soarelui fără lumina soarelui, tot aşa nici Fiul nu a fost vreodată fără de Tatăl, ci împreună au fost în acelaşi timp, şi Tătăl şi Fiul, precum şi raza şi lumina sunt împreună, în acelaşi timp şi rază şi lumină. Fiul lui Dumnezeu Însuşi mărturiseşte despre Sine zicând: „ca să cunoaşteţi şi să credeţi că Tatăl este întru Mine şi Eu întru El” (Ioan 10, 38).  Nimic nu a făcut Dumnezeu-Tatăl fără Fiul, căci „toate prin El s-au facut”- toate prin El au început să fie şi fără El nimic nu a început să fie, din toate câte sunt, căci „fără El nimic nu s-a făcut din câte s-au făcut” (Ioan 1, 3). Cuvântul lui Dumnezeu este dătător de viaţă. El este Izvorul vieţii: „Intru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1, 4). Moise descriind zidirea omului de către Dumnezeu zice: „Şi a suflat Dumnezeu în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Facere 2,7).  Când a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!” şi „să fie o tărie sub cer”, înseamnă că Dumnezeu-Tatăl a voit să facă lumina, tăria şi celelalte, iar Cuvântul, Fiul Său, le-a adus...

...citeste tot
Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mitropolia Slatioara ©2007
 
XDigitalsSolutions