Ştiri
 
Sfinţirea pietrei de temelie şi a crucilor bisericii din satul Pănceşti, comuna Sascut, judeţul Bacău
2010-07-06 14:12:43

     În Duminica a patra după Pogorârea Sfântului Duh (22 iunie/5 iulie 2010), credincioşii din satul Pănceşti, comuna Sascut, judeţul Bacău au avut bucuria de a fi părtaşi unui moment de referinţă în istoria sfântului locaş, ctitorit chiar de ei înşişi, închinat Adormirii Maicii Domnului şi Sfinţilor Trei Ierarhi. Este vorba despre punerea pietrei de temelie şi sfinţirea crucilor pentru noua biserică a parohiei, mai mare şi mai impunătoare, ce va veghea de acum înainte asupra sufletelor iubitoare de Dumnezeu.
     De faţă au fost prezenţi Î.P.S. Mitropolit Vlasie, care a slujit împreună cu preasfinţiţii episcopi Teodosie Braşoveanul, Antonie Ploieşteanul, Iosif Botoşăneanul şi Dionisie Gălăţeanul, având alături un sobor de preoţi şi diaconi şi, desigur, pe părintele Vasile Amăriucăi, preotul paroh al bisericii din satul Pănceşti.

    Pentru ca bucuria aceastei frumoase zile de sărbătoare să fie deplină, şi ca o recunoaştere a realizărilor sale duhovniceşti şi gospodăreşti, părintele Vasile a fost ridicat la vrednicia de iconom stavrofor, primind crucea şi bederniţa din mâna î.P.S. Mitropolit Vlasie.

     Istoria acestui sfânt lăcaş nu este una obişnuită, şi tocmai de aceea credem că merită a fi cunoscută. În anul 1939, credinciosul Constantin Vasilică, întors după o şedere de şase luni la Ierusalim şi Locurile Sfinte, a venit în ţară cu gândul de a ctitori o biserică ortodoxă, în care avea să se slujească după rânduiala străbună, adică după calendarul iulian. Râvna sa nu a întârziat să fie binecuvântată de însuşi Sfântul Ierarh Glicherie Mărturisitorul, pe vremea aceea arhimandrit. După multe încercări de construire, făcute cu mari riscuri, în condiţii de mare strâmtorare materială, şi aproape întotdeauna soldate cu eşecuri din pricina organelor locale, stârnite de preoţii de stil nou din zonă, se reuşeşte ridicarea unei biserici, ce va fi sfinţită la 11 noiembrie 1956, cu binecuvântarea Arhiepiscopului Galaction Cordun, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi, de către P.S. episcop Evloghie Oţa şi arhimandritul Meftodie. Bineînţeles că toate aceste clipe de bucurie au fost umbrite de arestarea credincioşilor Vasile Dumitru, Constantin Vasile Ichim, Bou Ion şi Gheorghe Verbuţ, pentru pricina de a fi ajutat la ridicarea sfântului lăcaş.
     Părintelui Gheorghe Băluţă i-a fost încredinţată ascultarea de a rămâne preot paroh în biserica proaspăt ridicată din ruinele îndurerate ale acelor ani, păstorind cu multă dragoste şi dăruire sufletele credincioşilor, vreme de aproape patruzeci de ani (din 1956 până în 1993), cu mici întreruperi datorate perioadelor de arest pe care le-a efectuat, pentru vina de a sluji lui Dumnezeu întru dreapta credinţă.
     Imediat după numirea sa ca paroh, în anul 1957, părintele Gheorghe a reuşit, prin rugăciuni stăruitoare către Maica Domnului, în a cărei grijă a încredinţat soarta sfântului lăcas, să obţină autorizaţia pentru construcţia noii biserici din zid de cărămidă, începând imediat ridicarea zidurilor. Biserica a fost terminată în 1979 şi în continuare pictată, iar la 25 august 1980 a fost sfinţită de către P.S. Silvestru Onofrei.
     Din anul 1993, viaţa duhovnicească a enoriaşilor, precum şi biserica din Pănceşti sunt ocârmuite de părintele Amăriucăi Vasile, care continuă cu aceeaşi dragoste şi trudă neobosită, lucrarea duhovnicească şi administrativă începută de vrednicul său înaintaş.

 


Situare şi căi de acces
     Biserica este situată în mijlocul satului Pănceşti, la 5 km de gara Sascut. Din drumul european Bucureşti - Bacău - Suceava, în centrul târgului Sascut se face o ramificaţie la stânga, pe care se merg 4,5 km până la biserică. Pentru credincioşii care vin din Adjud sau dinspre Bacău se foloseşte gara Sascut, iar din centrul târgului Sascut (aflat la 0,5 km de gară) sunt microbuze şi taxiuri care circulă până în satul Pănceşti din oră în oră.

 

Mitropolia Slatioara ©2007
 
XDigitalsSolutions