Ştiri
 
Pastorală la Naşterea Domnului nostru, Iisus Hristos
2012-01-05 23:03:08
Anul mântuirii 2011

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi tuturor creştinilor de pretutindeni

„Hristos Se naşte, slăviţi-L,
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L,
Hristos pe pământ, înălţaţi-vă..."
 
    Astăzi este unul dintre cele mai importante praznice ale Bisericii Ortodoxe, aşteptat cu mare bucurie de către toată lumea creştină. Acesta este ca un semn dumnezeiesc, căci aşa cum spun proorocii din Vechiul Testament, sfinţii fiind în iad aşteptau izbăvirea promisă de Dumnezeu. Tot la fel aşteptăm şi noi cu mare bucurie să prăznuim Sărbătoarea izbăvirii - Naşterea Pruncului Iisus Hristos.
    Toţi proorocii au proorocit Naşterea Mântuitorului, însă cel mai aproape de această minune a fost Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Înainte Mergătorului Ioan, care după ce a fost ucis de Irod între biserică şi altar, în temniţele iadului fiind a spus: „Eu am primit în Sfânta Sfintelor pe prunca Maria şi după 12 ani am logodit-o cu Dreptul Iosif "spre pază" ca să nască în chip de negrăit pe Cel ce v-a schimba lacrimile noastre în bucurie. Sfânta Elisabeta le-a zis: „Eu m-am închinat Mântuitorului încă fiind în pântecele cel preacurat al Sfintei Fecioare Maria". Dreptul Iosif şi el le-a spus: „Eu prin descoperire Dumnezeiască am primit întru logodire pe Pururea Fecioara Maria şi sunt mare martor al nevinovăţiei ei întru care a şi născut fără ispită bărbătescă şi a rămas fecioară născând pe Hristos".
    Aceste sunt mărturii ale Sfinţilor Părinţi care dovedesc cele scrise din veac de toţi proorocii şi sfinţii cărora Dumnezeu a binevoit să le descopere marea taină a mântuirii noastre. Semnul cel mai învederat al acestei minuni înfăptuită de Dumnezeu pentru mântuirea noastră este chiar faptul că şi acum, după mai bine de 2000 de ani, tot atât de aşteptată este această sfântă zi, ca şi atunci când toţi aşteptau izbăvirea cea făgăduită de Dumnezeu omenirii căzută în păcat.
    Nimeni să nu se îndoiască de această minunată Naştere a Mântuitorului din Preasfânta Fecioară Maria, pentru că zice şi Sfântul Ioan Gură de Aur: „Dacă nu ne putem explica cum se naşte pruncul în chip firesc, cum putem oare să ne explicăm o naştere săvârşită prin minunea Sfântului Duh?"


Iubiţi fii duhovniceşti
    Ne bucurăm foarte mult că de la Revoluţie am avut această libertate religioasă - cel mai de preţ dar de la Dumnezeu primit - pentru că am fost persecutaţi multă vreme. Creştinii care au avut dorinţa să-şi construiască biserici cu binecuvântarea înaintaşilor şi a noastră în toate satele şi oraşele au primit de la Pruncul Născut din Pururea Fecioară Maria - Darul de a le aduce la desăvârşire. Dacă s-au ridicat biserici de piatră prin lucrarea Duhului Sfânt, tot aşa s-au săvârşit şi Biserici vii, adică arhierei şi preoţi ca să păstorească poporul cel binecredincios pe calea mântuirii, primită prin această minune - Naşterea Domnului.
    Acest praznic dumnezeiesc a fost şi este sărbătorit cu aceeaşi evlavie şi emoţii de către copii, tineri, artişti şi cărturari, toţi în felul lor manifestând bucuria prin colindele frumoase asemenea magilor şi păstorilor, când s-au închinat Pruncului Iisus, Celui mai înainte de veci Născut din Tatăl şi sub vremi din Maică Fecioară.
    Pentru atâtea daruri pe care le-au primit se cuvine să plecăm genunchii, aducându-I slavă şi cinste, prin inimile noastre, rugăciuni şi dragoste şi să încercăm să facem faptele magilor şi ale păstorilor, ca împreună cu dânşii să vedem pe Hristos Cel născut în peştera din Bethleem căruia I se cuvine cinstea şi închinăciunea în veci. Amin.

Al vostru către Domnul rugător
Vlasie,
din mila lui Dumnezeu,
Arhiepiscop şi Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Răsărit din România
Mitropolia Slatioara ©2007
 
XDigitalsSolutions