Ştiri
 
Prăznuirea Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici Haralambie şi Vlasie la Mitropolia Slătioara
2011-02-27 13:34:18

 

    Urmând tradiţiei de fiecare an, la Mitropolia Slătioara s-a săvârşit pomenirea de peste an a Sfinţilor Sfinţiţi Mucenici Haralambie şi Vlasie, în zilele de 10/23 şi 11/24 februarie.
   
Sfântul Haralambie este foarte cunoscut şi cinstit în rândurile credincioşilor din zona Mitropoliei Slătioara și nu numai, unde se află şi o părticică din sfintele sale moaşte, spre bucuria şi folosul sufletesc al închinătorilor.

    Acest Sfânt Mucenic al Bisericii primare a trăit în secolul II, în vremea prigoanei împotriva creştinilor, şi a fost preot în cetatea Magnezia din provincia romană Asia Minor (Asia Mică, în Turcia de azi). Și-a închinat viața slujirii lui Hristos și îndrumării credincioșilor, pe care îi sfătuia, îi învăța și îi îmbărbăta în acele vremuri de jertfă şi durere. Pentru viaţa sa îmbunătăţită, el a fost ales episcop al Magneziei și al împrejurimilor acestui oraș. Fiind clevetit pe nedrept către Luchian,  proconsulul cetăţii Magnezia, el a fost arestat şi silit să se închine idolilor păgâni. Cu toate că avea vârsta de 113 ani, Sfântul a trecut cu vederea slăbiciunea firească a trupului său şi, vădind o bărbăţie şi tinereţe a duhului, L-a mărturisit pe Hristos înaintea păgânilor, lucru pentru care a şi fost chinuit până la moarte, nu înainte de a întoarce la credinţă pe doi dintre soldaţii care îl păzeau, Porfirie şi Vaptos, care au fost la rândul lor tăiaţi cu sabia, învrednicindu-se prin mărturisire de cununa muceniciei.
    Sfintele sale moaşte sunt cunoscute ca tămăduitoare a bolii ciumei și izbăvitoare de foamete. Istoria consemnează că oamenii au cerut ajutorul său în diferite situații grele, cum au fost „ciuma lui Caragea Vodă” din 1813, dar și foametea din vremea lui Alexandru Moruzi, din 1795.
    Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie, al cărui nume îl poartă întâistătătorul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, Înalt Preasfinţitul Mitropolit Vlasie Mogârzan, este prăznuit în Biserica Ortodoxă în ziua de 11/24 februarie. El a trăit pe vremea împăratului Liciniu. Era episcopul Sevastiei şi locuia într-una din peşterile muntelui. Fiarele sălbatice se îmblânziseră prin binecuvântarea sfântului, încât se apropiau cu toate de mâinile lui. Pentru că se pricepea şi la meşteşugul doctoricesc, făcea multe tămăduiri, primind de la Dumnezeu darul de a face minuni. Fiind însă prins, a fost adus la ighemonul Agricolau şi mărturisind înaintea lui numele lui Hristos, a fost chinuit cumplit si apoi a fost închis în temniţă. Şi cum şapte femei mergeau pe urmele lui, li s-au tăiat capetele, fiindcă şi ele au mărturisit că Hristos este Dumnezeu adevărat. Pe Sfântul Vlasie l-au aruncat apoi în adâncul unui lac ce se afla acolo, de unde, prin dumnezeieştii îngeri, a fost scos la uscat nevătămat. Pentru aceasta i s-a tăiat capul, împreună cu doi prunci ce erau în temniţă cu el. Se zice că el a fost acela ce fusese pus epitrop de marele mucenic Eustratiu, în timpul pătimirii sale muceniceşti. Acest lucru s-a găsit zugrăvit pe o veche ţesătură, unde sfântul Vlasie este înfăţişat stând în mijlocul a cinci mucenici, lângă sfântul Eustratiu şi primind din mâinile lui cartea rânduielii lui ca epitrop.

    Această sărbătoare a fost încununată de prezenţa arhiereilor Sfântului Sinod, care au săvîrşit Sfânta Liturghie alături de un sobor numeros. Cu acest prilej, Biserica noastră s-a îmbogăţit cu încă doi vrednici slujitori ai sfintelor altare - un preot şi un diacon, hirotoniţi pe seama Mitropoliei Slătioara.

 

Mitropolia Slatioara ©2007
 
XDigitalsSolutions