SCURT   ISTORIC
Calendarul Gregorian  ------>   Persecutia  ------>   Hirotonia  ------>   Situatia Actuala
Istoricul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România
 

Situaţia actuală a Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România

 

După evenimentele din decembrie 1989, Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România a cunoscut o perioadă de libertate şi dezvoltare fiind recunoscută ca persoană juridică la 19 februarie 1990, dată când a început să funcţioneze legal, cu autorizaţia Ministerului Cultelor. Pentru numeroşii credincioşi, s-au construit peste 70 de biserici parohiale noi, precum şi mănăstiri şi schituri. Situaţia exactă poate fi cunoscută din datele furnizate pe acest site la rubrica destinată organizării bisericii.

 

Comuniunea liturgică există cu Biserica din Grecia condusă de Mitropolitul Chiprian de Oropos şi Fili şi cea din Bulgaria, condusă de Episcopul Fotie de Triadiţa. Poziţia eclesiologică este una moderată, fidelă tradiţiei Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe şi de rezistenţă faţă de curentele inovatoare ale mişcării ecumeniste.

 

Actualmente, Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România este condusă de Î.P.S. Arhiepiscop şi Mitropolit Vlasie Mogârzan, care este succesorul Mitropolitului Silvestru Onofrei († 1992). La data de 15/28 iunie 1999, Mitropolitul Glicherie a fost canonizat sub numele de Sf. Ierarh Glicherie Mărturisitorul, iar Biserica, clădită prin râvna şi devotamentul lui deosebit faţă de adevărata credinţă, îl consideră apărătorul şi mijlocitorul tuturor românilor dreptcredincioşi la tronul Sfintei Treimi.

 

SF GlicherieSF Glicherie & SilvestruSF Glicherie, Metodie & Evloghie

1. - Ultima apariţie importantă în public a Mitropolitului Glicherie, la hramul M-rei Slătioara, 1984.

2. - Mitropolitul Glicherie împreună cu Episcopul Silvestru (viitorul Mitropolit Silvestru Onofrei) şi Arhimandriţii    Tanasie şi Dionisie, la M-rea Slătioara, 1970.

3. - Mitropolitul Glicherie împreună cu P.S. Episcopi Metodie şi Evloghie, la procesiunea cu Sf. Moaşte, la hramul M-rei Slătioara, Schimbarea la Faţă, 1974.

Mitropolia Slatioara ©2007
 
XDigitalsSolutions