SCURT   ISTORIC
Calendarul Gregorian  ------>   Persecutia  ------>   Hirotonia  ------>   Situatia Actuala
Istoricul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România
 

Hirotonia de episcopi şi preoţi în Biserica Ortodoxă de Stil Vechi

 

În persecuţiile crunte din anii 1935-1939 şi-au pierdut viaţa aproape toţi clericii ce urmau calendarul iulian şi, de vreme ce nici un episcop nu aderase încă la mişcarea de rezistenţă, era imposibilă hirotonia de noi preoţi. Astfel, după război, în Biserică rămăseseră doar ieromonahul Glicherie şi doi preoţi care părăsiseră de curând Biserica oficială.

 

HirotoniaIeromonahul Glicherie la Ierusalim, octombrie 1930, împreună cu clerici greci de la Patriarhie şi închinători din România.

 

 

În anul 1955, reprezentanţii mişcării de rezistenţă l-au contactat pe episcopul Galaction Cordun († 1959), retras din Biserica oficială, cerându-i să-şi asume conducerea Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi. Episcopul Galaction era un om cu o educaţie teologică aleasă, absolvent al academiei teologice din Sankt Petersburg şi fost secretar al Sinodului BOR. El era cunoscut şi pentru hotărârea sa fermă de a urma poruncile Sf. Părinţi şi fusese un protestatar aprig faţă de schimbarea calendarului.

 

Preasfinţitul Galaction a acceptat să devină conducătorul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi şi, la 13 aprilie 1955, a făcut o mărturisire de credinţă publică, anunţând întoarcerea sa la calendarul iulian. Mărturisirea sa a fost adusă la cunoştinţa Patriarhiilor Rusiei şi Bulgariei şi, prin reprezentant legal, remisă Bisericii oficiale, care, sub conducerea patriarhului Iustinian Marina, l-a depus din treaptă în Joia Mare a anului 1955. Preasfinţitul Galaction a devenit primul Mitropolit al Bisericii noastre şi în această calitate a început să hirotonisească preoţi şi diaconi, dar în foarte scurt timp, a fost arestat şi închis la mănăstirea Căldăruşani. Ulterior, în timp ce autorităţile civile i-au permis să locuiască în Bucureşti cu domiciliul obligatoriu, el a continuat să facă hirotonii, noaptea în secret, la mănăstirea Copăceni din apropierea Bucureştiului. În 1956, văzând că nu reuşeşte să ia legătura cu un episcop din afara României, fiind în permanenţă supravegheat, în urma încercărilor nereuşite de a convinge vreun episcop din Sinodul Patriarhiei să adere la mişcarea de rezistenţă, Mitropolitul Galaction a luat decizia de a hirotoni singur un episcop.

 

HirotoniaNoul hirotonisit în treapta arhierească, P.S. Glicherie alături de Mitropolitul Galaction Cordun, după hirotonie la biserica din Moara Domnească, 1956, 17/30 noiembrie.

 

 

Astfel, el hirotoneşte întru arhiereu pe Arhimandritul Evloghie Oţa († 1979) şi, împreună cu acesta, hirotoneşte întru arhiereu pe părintele Meftodie Marinache († 1977). Ulterior, a fost hirotonit întru arhiereu şi părintele Glicherie, la acea vreme închis. După aceasta, Mitropolitul Galaction a mai trăit doar câteva luni, sănătatea lui fiind puternic zdruncinată de perioada de detenţie şi prigoană prin care trecuse de când devenise conducătorul Bisericii, pe scaunul mitropolitan urmându-i Preasfinţitul Glicherie.

 

Mitropolitul Glicherie in chilia sa

Mitropolitul Glicherie în chilia sa.

 

 

Către finalul regimului comunist, Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România s-a bucurat de o libertate relativă, având statut de cult tolerat din partea autorităţilor civile, cu toate că n-a fost recunoscută de către Stat. Biserica a continuat să se dezvolte, iniţiind chiar construcţia unei mănăstiri în Bucureşti (1964), reconstrucţia mănăstirii Cucova (1967) şi a altora. De asemenea, în anul 1968, a fost hirotonit întru arhiereu episcopul Silvestru Onofrei († 1992), care a devenit şi mitropolit după moartea Preasfinţitului Glicherie, iar în anul 1977, episcopul Cozma Lostun († 2002).

În anul 1977, Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România a intrat în contact cu Biserica soră a Greciei, iar în 1979, episcopul Silvestru Onofrei a semnat declaraţia de intrare în comuniune euharistică, în timpul unei vizite în Grecia. Tot cu ocazia acestei vizite a fost confirmată de asemenea, validitatea hirotoniilor episcopale din ierarhia română. În anul 1980 a avut loc şi vizita de răspuns din partea Bisericii Ortodoxe de Stil vechi din Grecia, printr-o delegaţie condusă de Mitropolitul Kiprianos de Oropos şi Fili şi Mitropolitul Caliopios al Pentapolisului.

Mitropolia Slatioara ©2007
 
XDigitalsSolutions